Referent

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2100.00 PLN
Zakres obowiązków: obsługa administracyjna (wizy, pozwolenia na pobyt, uznanie wykształcenia itd.) studentów zagranicznych głównie tureckich oraz z regionu Azji południowo-wschodniej (w ramach programu Erasmus+); tłumaczenia dokumentów; pomoc przy nawiązaniu współpracy z ośrodkami naukowymi Bliskiego i Środkowego Wschodu,