Mechanik

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Przygotowywanie oi obsługa techniczna stanowisk do laboratoryjnych ćwiczeń dydaktycznych, konserwacja aparatury badawczej i sprzętu pomiarowo-kontrolnego, prace konserwatorskie w pomieszczeniach katedry