Mechanik maszyn

Miejsce pracy: Murów, Stawka minimalna: 2400.00 PLN
Zakres obowiązków: Konserwacja i naprawa maszyn oraz urz,adzeń mechanicznych, usuwanie awarii i usterek, praca w godz. 6-14/14-22/22-6