Magazynier

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2153.00 PLN
Zakres obowiązków: przyjmowanie do i wydawanie z magazynu przedmiotów, kontrola ilościowa oraz jakościowa przyjmowanych i wydawanych towarów, organizowanie właściwych warunków magazynowania dla poszczególnych towarów, dbanie o obieg stosownych dokumentów związanych z podejmowanymi czynnościami, zabezpieczanie znajdujących się w magazynie towarów przed kradzieżą i zniszczeniem w ramach wyposażenia dostępnego w magazynie, monitorowanie i kontrola stanów magazynowych, rozmieszczanie towarów w magazynie, prowadzenie czynności
załadowczych i wyładowczych, nadzorowanie czynności załadowczych i wyładowczych, przygotowywanie materiałów do wydania, godziny pracy: 07:00-15:00 lub 09:00-17:00