Księgowy

Miejsce pracy: Lewin Brzeski, Stawka minimalna: 4000.00 PLN
Zakres obowiązków: Sporządzanie sprawozdań; Znajomość prawa podatkowego; Księgowanie
kosztów, sprzedaży, zakupów; Rozliczanie podatku; Sporządzanie
sprawozdań finansowych; Ewidencja środków trwałych; Rozliczenia
roczne Pełen zakres działań księgowych, praca w godz. 7-15