Kontroler jakości

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: kontrolowanie jakości wydrukowanych wyrobów( kontrola odbiorcza), klasyfikowanie wyrobów gotowych wg.obowiązujących klas i kompletowanie pod względem ilościowym i jakościowym do zrealizowania zamówienia, prowadzenie dokumentacji, sporzadzanie raportów dotyczacych jakości i ilośći wyprodukowanych wyrobów, formułowanie wniosków pokontrolnych, praca od godz.6-14,14-22