Kontroler jakości

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: kontrola jakości na poszczególnych etapach procesu produkcji zapewnienie
odpowiedniej jakości produktów przedsiębiorstwa Raportowanie stanu dokonanej
kontroli z użyciem programu ERP/CRM potwierdzenie zgodności lub niezgodności
wyrobów z założonymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi,
przeprowadzanie pomiarów wyrobów i półproduktów zgodni z wytycznymi,
wyrywkowa ocena jakości procesu produkcji wyrobu, sporządzanie arkuszy
pomiarowych i pozostałej dokumentacji kontrolnej, nadzór i kontrola nad
wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych, ocena zgodności
parametrów technicznych z wymaganiami dokumentacji i klienta tworzenie
procedur jakościowych w zakładzie produkcyjnym udział w procesach tworzenia
nowych technologii kontrola i udział w testach nowych produktów kontrola nad
działem B+R w przedsiębiorstwie, praca w godz.8-16