Inżynier automatyk

Miejsce pracy: Murów, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Opieka techniczna nad powierzonym obszarem maszyn produkcyjnych,
analizowanie problemów związanych z pracą urządzeń w celu eliminowania
przestojów produkcyjnych, prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu
utrzymania ruchu, utrzymanie zasobów części zamiennych z dziedziny
automatyki dla poszczególnych grup maszyn, współpraca z firmami
zewnętrznymi podczas instalacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń,
prowadzenie dokumentacji według przyjętych procedur, współuczestnictwo
przy wdrażaniu nowych rozwiązań, praca w godz. 7-15