Elektromonter

Miejsce pracy: Kotórz Mały, Stawka minimalna: 2200.00 PLN
Zakres obowiązków: Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy: usuwanie awarii urządzeń eksploatowanych przez WIK Turawa (przydomowe przepompownie ścieków, sieciowe przepompownie ścieków, urządzenia
na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni), prace eksploatacyjne, prowadzenie przeglądów obiektów, godziny pracy: 07:00-15:00 , 09:00-17:00, 12:00-20:00