Asystent zarządu

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3500.00 PLN
Zakres obowiązków: Organizacja funkcjonowania Biura Zarządu, prace organizacyjno-administracyjne, zbieranie oraz wstępne przetwarzanie informacji biznesowych na potrzeby Zarządu, przygotowywanie sprawozdań, zestawień, podsumowań, redagowanie pism, przygotowanie materiłów i informacji potrzebnych na spotkanie biznesowe. Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji, korespondecji przychodzącej oraz wychodzącej, obsługa spotkań z klientami. Praca w godzinach: 08.00-16.00.