Zastępca kierownika konstrukcji stalowych

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: – nadzór nad prawidłowym przebiegiem produkcji pod względem wydajności,
terminowości, jakości oraz redukcji kosztów, – nadzór nad podległą jednostką
produkcyjną: urządzeniami, narzędziami i procesami produkcyjnymi, we
współpracy z pozostałymi działami firmy, – zarządzanie zasobami ludzkimi, –
ustalanie priorytetów produkcyjnych na podstawie zaplanowanych zleceń,
dostępności zasobów i przepływu materiałów, – zarządzanie ciągłym
doskonaleniem w zakresie jakości wytwarzanych produktów, – zapewnienie
przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących procedur,
instrukcji i zarządzeń oraz przepisów BHP, – zastępstwo kierownika w czasie
jego nieobecności, godziny pracy: 07:00-15:00