Z-ca kierownika działu zaopatrzenia

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: Koordynowania prac działu zaopatrzenia, Współpraca z dostawcami, praca od godz.7-15