Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Miejsce pracy: Dąbrówka Dolna, Stawka minimalna: 1850.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych i wychowawczych – udzielanie wsparcia pedagogicznego uczestnikom-prowadzenie dokumnetacji. Praca w godzinach: 06.00-14.00; 14.00-21.00; 21.00-06.00.