Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Miejsce pracy: Goświnowice, Stawka minimalna: 1850.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych i wychowawczych-udzielanie wsparcia pedagogicznego uczestnikom-prowadzenie dokumentacji.