Ustawiacz – operator maszyn i urządzeń

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2500.00 PLN
Zakres obowiązków: obsługa linii produkcyjnej (włączanie, wyłączanie, rozkręcanie i skręcanie linii), umiejętność usuwania podstawowych awarii maszyn i
urządzeń, wykonywanie czynności zapewniających prawidłowy przebieg procesu produkcji, godziny pracy: 06:00-14:00 lub 14:00-21:00 lub 21:00-06:00