Ustawiacz

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2500.00 PLN
Zakres obowiązków: zapewnienie ciągłości produkcji,sprawowanie technicznego nadzoru nad całością lini pakującej, dokonywanie przezbrojeń maszyn produkcyjnych, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, praca od godz.6-14,14-22,22-6