Terapeuta zajęciowy

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1900.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych w pracowni techniczno-stolarskiej, m.in. planowanie i organizacja zajęć, prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, tworzenie programów rehabilitacji, sporządzanie ocen z postępów w rehabilitacji), współpraca z zespołem terapeutycznym, nadzór nad bezpieczeństwem uczestników, nadzór nad powierzonym mieniem, współpraca z rodzicami uczestników WTZ, itp.