Technolog-konserwator oczyszczalni ścieków

Miejsce pracy: Kotórz Mały, Stawka minimalna: 2200.00 PLN
Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków, nadzór nad technologią
oczyszczania ścieków, prowadzenie ewidencji i raportowanie, w ramach
nadzoru wykonywanie analiz ścieków, obsługa monitoringu sieci i
obiektów wod.-kan..
Praca w godz. 6-14, 14-22, 22-6.