Technik utrzymania sieci

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: usterek na sieci telekomunikacyjnej Konserwacja, serwis i utrzymanie
urządzeń sieciowych Wykonywanie pomiarów Montaż i demontaż urządzeń
telekomunikacyjnych Raportowanie z przebiegu pracy Praca w dni wolne i
święta, praca w godz. 7-14/14-21