Technik utrzymania sieci

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Instalacja sieci i nowych usług telekomunikacyjnych u klientów. Usuwanie usterek na sieci telekomuniklacyjnej. Konserwacja, serwis i utrzymanie urządzeń sieciowych. Wykonywanie pomiarów. Montaż i demontaż urządzeń telekomunikacyjnych. Raportowanie z przebiegu pracy. Praca zmianowa, 07.00-14.00; 14.00-21.00, również w dni wolne i święta.