Technik utrzymania obiektu wielkopowierzchniowego

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3493.00 PLN
Zakres obowiązków: bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie w stanie gotowośći eksloatacyjnej systemów i urządzeń technicznych( instalacje elektryczne, ośietleniowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, bezpieczeństwa pożarowego), rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów, wykonywanie drobnych prac naprawczych, montażowych hydraulicznych, praca od godz.7-15,14-22 sobota.9-21,niedziela 9-21