technik przygotowania produkcji

Miejsce pracy: Niemodlin, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: opracowywanie dokumentacji technologicznej systemów
wentylacyjnych; przygotowywanie ofert; wdrażanie nowych produktów, praca w godz. 7-15