Technik prac biurowych

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Wprowadzanie danych do systemu, sprawdzanie poprawności danych, koordynacja działań z pozostałymi oddziałami oraz centralą firmy, sporządzanie zleceń