Starszy technik

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: a) Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – biurowej sekretariatu w
szczególności polegającej na niezwłocznym przedkładaniu dokumentów i
bieżącej korespondencji do podpisu i dekretacji Opolskiemu Komendantowi
Wojewódzkiemu PSP lub jego Zastępcom oraz zapewnienie jej właściwej
rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Przygotowywanie i
ekspediowanie poczty wychodzącej z KW PSP. c) Prowadzenie sekretariatu
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. d) Prowadzenie kalendarza:
spotkań, narad, telekonferencji Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
e) Współuczestniczenie w organizowaniu odpraw, narad, konferencji i spotkań
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. f) Przygotowywanie projektów
okolicznościowych listów, życzeń, podziękowań i gratulacji, praca od godz.7-15