Sprzedawca/ Magazynier

Miejsce pracy: Tarnów Opolski, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: obsługa nabywców bezpośrednio w hurtowni materiałów budowlanych, przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i
jakościowym, przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich eksponowanie;
pomoc nabywcy przy wyborze produktu; sprawna realizacja zamówień, inkasowanie
należności za sprzedane produkty; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach; współpraca w
przygotowaniu oferty sprzedaży, badaniu sytuacji rynkowej rynku;zawieranie
transakcji sprzedaży; sporządzanie faktur za towary; przyjmowanie do magazynu,
zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji; odpowiedzialność materialna za powierzone; wydawanie towarów z
magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie
przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich
przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą;praca od godz.7-15,9-17