Specjalista ds.finansów

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3200.00 PLN
Zakres obowiązków: 1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w sposób
zapewniający terminowość i zgodność z przepisami prawa. 2.
Przygotowywanie listy płac oraz zestawień i raportów z zakresu płac. 3.
Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników. 4. Prowadzenie spraw
związanych z ZUS, dokonywanie rozliczeń, sporządzenie deklaracji dla
pracowników. 5. Znajomość programu PŁATNIK i jego obsługa. 6. Pomoc w
prowadzeniu księgowości w zakresie podatkowej księgi przychodów i
rozchodów, w perspektywie także pomoc przy prowadzeniu pełnej
księgowości. 7. Znajomość zagadnień i praktyczne umiejętności z zakresu
prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy, urlopów, zwolnień itp. 8.
Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. 9. Dokonywanie
rozliczeń i sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, US, GUS. 10. Wystawianie
faktur VAT i nadzór nad ich terminową płatnością, praca od godz.7-15