Specjalista ds.automatyki i mechaniki

Miejsce pracy: Nysa, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie nadzoru i kontroli nad prawidłowością eksploatacji, utrzymania w pełnej sprawności, przeglądami
i remontami oraz dokumentacją: budynków i budowli, pozostałej infrastruktury Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania: maszyn i urządzeń produkcyjnych, urządzeń kontrolno-pomiarowych
i pomocniczych, środków transportu wewnętrznego oraz innych instalacji i urządzeń. Prowadzenie remontów i napraw, konserwacji parku maszynowego. Obsługa techniczna maszyn i urządzeń produkcyjnych
Opiniowanie i doradztwo przy projektach i zakupach inwestycyjnych w zakładzie w zakresie mechaniczno-automatycznym.
Przygotowywanie umów z kontrahentami w zakresie usług remontowo- budowlanych oraz nadzór nad ścisłym przestrzeganiem zawartych w nich warunków.