Specjalista do spraw odpadów

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1800.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji kart przekazania odpadów. Przygotowywanie raportów związanycvh z ekspoaltacją, wydajnością produkcji, pracą instalacji przetwarzającej odpady. Spozrądzanie analiz przerobu, bilansów strumieni odpadów dla instalacji przetwarzania odpadów.