Specjalista do spraw obsługi klienta

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2800.00 PLN
Zakres obowiązków: telefoniczne, bezpośrednie lub mailowe utrzymywanie
kontaktów z klientami udzielanie informacji i rozwiązywanie
problemów w toku realizowanych usług prowadzenie
korespondencji z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami
przekazywanie reklamacji do odpowiedniego działu oraz
kontrolowanie ich prawidłowej realizacji przygotowywanie
dokumentów potrzebnych do negocjacji z klientami, np. ofert
handlowych, specyfikacji produktowych identyfikacja potrzeb
klientów i doradztwo w doborze produktów lub usług z oferty, jedna zmiana 8-16