Specjalista do spraw marketingu

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2500.00 PLN
Zakres obowiązków: Wdrażanie strategii marketingowej firmy; opracowania i koordynacja
kampanii medialnych; przygotowywanie materiałów reklamowych i akcji
promocyjnych; współpraca z kluczowymi partnerami firmy; analizy rynkowe;
współpraca z innymi działami firmy, praca w godz. 8-16