Specjalista do spraw kadr i Płac

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie akt pracowniczych, ewidencjonowanie danych kadrowych (absencji i przerw), naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, dokonywanie potrąceń z tytułu zajęć komorniczych i alimentacyjnych, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS z wykorzystanie programu Płatnik 10.01.001, sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, obsługa zaświadczeń dla pracowników, sporządzanie raportów do GUS, praca w godz.7-15/8-16