Specjalista do spraw kadr

Miejsce pracy: Lewin Brzeski, Stawka minimalna: 3500.00 PLN
Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa kadrowa – rozliczanie czasu pracy i nieobecności
(urlopy, zwolnienia lekarskie) – odpowiedzialność za prawidłowość i
terminowość rozliczeń z ZUS, US, PFRON – sporządzanie i rozliczanie
umów cywilno-prawnych – prowadzenie akt osobowych – wsparcie
administracyjne biura – sporządzanie lista płac, praca od 7-15