Ślusarz

Miejsce pracy: Jełowa, Stawka minimalna: 2450.00 PLN
Zakres obowiązków: realizowanie przydzielonych zadań związanych z remontami i naprawami
urządzeń oraz utrzymaniem zakładu, – dbanie o sprawność oraz stan
techniczny maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych – współpraca z działem
produkcji przy bieżących naprawach urządzeń na liniach produkcyjnych, –
dbanie o czystość miejsca pracy, – odpowiedzialność za zachowanie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. praca w godz. w godz.7-15