Samodzielny Księgowy

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2500.00 PLN
Zakres obowiązków: samodzielne księgowanie i dekretacja wszelkich dokumentów finansowych
dotyczących Oddziału, – prowadzenie ewidencji środków trwałych Oddziału,
– nadzór nad księgowością materiałową, – kontrola rozrachunków i analiza
kont, – nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rachunku kosztów wraz z
rozliczaniem kosztów produkcji i działalności usługowej Oddziału,
-realizacja sprawozdawczości wewnętrznej w ramach sprawozdania
skonsolidowanego Spółki, praca od godz.7-15