Robotnik budowlany

Miejsce pracy: Boguszyce, Stawka minimalna: 1600.00 PLN
Zakres obowiązków: czynności z zakresu robót betoniarskich; czynności polegające na przygotowaniu trenu pod budowę; czynności polegające na montażu konstrukcji budowlanych, czynności polegające na pomocy podczas obmiarów; obsługa urządzeń mierniczych; czynności przygotowawcze podczas wznoszenia obiektów izynierskich; praca na terenie kraju,