Pracownik ochrony fizycznej I stopnia-Grupy Interwencyjne

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Podejmowanie interwencji w momencie zgłoszenia zagrożenia, podjazdy kontrolne pod obiekty chronione w celu sprawdzenia
stanu prawidłowego zabezpieczenia, praca od godz.8-20,20-8