Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: praca w grupach interwencyjnych, podejmowanie interwencji w
momencie zgłoszenia zagrożenia