Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Przeciwdziałanie kradzieżom na terenie sklepu handlowego, zapewnienie bezpieczeństwa
klientom sklepu oraz personelowi.