Pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Węgry, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: praca przy przeładunku odpadów: sztuk padłych, odpadów poubojowych,
utrzymanie w czystości zakładu hal przeładunkowych, placów i terenów
zieleni, praca od godz.7-19,19-7