Pracownik budowlany

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2150.00 PLN
Zakres obowiązków: Porządkowanie budowy – rozładunek i załadunek dostaw – proste prace
budowlane, praca od godz.7-15