Pomocnik elektromontera

Miejsce pracy: Brzezie, Stawka minimalna: 12.00 PLN
Zakres obowiązków: prace związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wg posiadanych kwalifikacji, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych,