Pomocnik elektromontera instalacji elektrycznych

Miejsce pracy: Brzezie, Stawka minimalna: 2016.00 PLN
Zakres obowiązków: Pomocnik elektromontera jest zobowiązany do wykonywania ogółu prac
związanych z eksploatacją (zakres prac obejmujący: obsługę, konserwację,
remonty, montaż) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie
wg posiadanych kwalifikacji, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami
BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych, praca w godz. 7-15