Pomocnik Cieśli/ Dekarz

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: Wykonanie technicznej pracy ciesielsko – dekarskiej zgodnie z: o
wytycznymi przełożonego cieśli/dekarza oraz obowiązującymi procedurami
technicznymi o obowiązującymi przepisami BHP, praca w godz. 7-15