Pomocnik alpinisty przemysłowego

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Zabezpieczenie terenu prac, przygotowanie i transport materiałów i narzędzi
do miejsca pracy alpinisty, konserwacja narzędzi, praca w godz.7-15