Pomocniczy robotnik budowlany

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: budowanie i wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,