Pomoc kuchenna

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: produkcja garmażerki, obiadów,utrzymanie w czystośći stanowiska pracy oraz pomieszczeń zakładu pracy, jedna zmiana 6-14