Pomoc administracyjna

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 875.00 PLN
Zakres obowiązków: pomoc w obsłudze sekretariatu, obsługa uczniów, prowadzenie ewidencji
uczniów oraz dokumentacji dot. toku nauki, pomoc przy sporządzaniu
sprawozdań vv, praca w godz. 8-15