Planista produkcji

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3500.00 PLN
Zakres obowiązków: planowanie jakości nowych produktów i procesów, w tym
tworzenie dokumentacji jakościowej i instrukcji (w fazie od ich
rozwoju do uruchomienia w produkcji seryjnej w celu
zagwarantowania spełnienia wymagań jakościowych klientów
zewnętrznych oraz wewnętrznych), negocjacje z klientami oraz
dostawcami odnośnie warunków kontroli i odbioru produktów
oraz procesów, nadzorowanie jakości produktów oraz procesów
w czasie nowych uruchomień oraz podczas auditów produktu,
procesu oraz auditów klienta, analiza reklamacji klientów i
podejmowanie działań korygujących. jakościowy nadzór nad
bieżącymi procesami produkcyjnym dla części z projektów
kontrolowanie i ocena działań mających na celu zapewnienie
jakości przeprowadzanie analiz błędów w tym reklamacji
klientów, wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych
w celu stałego ulepszania procesów, praca w godz. 8-16