Osoba sprzątająca budynki komunalne

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1200.00 PLN
Zakres obowiązków: bieżące sprzątanie budynków komunalnych wraz z ich otoczeniem, godziny pracy: 06:00-12:00