Opiekunka dziecięca

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Sprawowanie opieki bezpośredniej nad dziećmi w żłobku, Realizacja działań dydaktyczno-wychowawczych wg Metody Marii Montessori, Udział w szkoleniach i systemie podnoszenia kwalifikacji, Utrzymanie czystości i warunków higienicznych na stanowisku pracy, trzy zmiany: I. 7:00-15:00 II. 9:00-17:00 III. 6.00-14:00